Digitizarea patrimoniului cultural imaterial – O reușită Europeană rezentată la Palatul Culturii din Iași

Complexul Muzeal Național „Moldova”, în calitate de lider al proiectului Erasmus Plus intitulat „iNTANGIBLE: digitizing intangible cultural heritage amidst the digital shift”, marchează finalizarea cu succes a acestuia printr-un eveniment de diseminare de amploare desfășurat la Palatul Culturii din Iași. Acest proiect inovator a avut ca scop digitizarea și promovarea patrimoniului cultural imaterial, contribuind la dezvoltarea unui cadru inovator și la furnizarea de instrumente de formare în domeniul prezervării patrimoniului prin digitizare, promovare și accesibilizare.

Proiectul „iNTANGIBLE: digitizing intangible cultural heritage amidst the digital shift” a fost finanțat prin programul Erasmus Plus al Uniunii Europene și s-a desfășurat printr-un parteneriat de cooperare cu Academia Română – Filiala Iași, prin Institutul de Filologie Română „A. Philippide” – Departamentul de Etnologie, organizația Innovation Hive din Larissa, Grecia, Radiona Makerspace din Zagreb, Croația, și StandOutEdu din Nicossia, Cipru. Acest parteneriat a adus împreună experți și pasionați ai culturii imateriale din diverse țări europene, creând astfel o platformă pentru schimbul de cunoștințe și expertiză în domeniu.

Scopul fundamental al proiectului a fost de a răspunde nevoilor în creștere ale sectorului patrimoniului cultural imaterial în contextul tranziției digitale. Prin intermediul eforturilor echipei implicate în proiect, s-a reușit dezvoltarea unui cadru inovator pentru digitizarea patrimoniului imaterial și furnizarea de instrumente de formare pentru cei interesați de prezervarea acestuia. Aceasta este o realizare deosebită, având în vedere importanța și fragilitatea patrimoniului cultural imaterial, care include tradiții, obiceiuri, povești, cântece și dansuri transmise din generație în generație.

Evenimentul de diseminare a avut loc la Palatul Culturii din Iași, în prestigioasa Sala „Ștefan Procopiu”, și a adunat reprezentanți ai Muzeului Etnografic al Moldovei, precum și ai Secției Relații publice, marketing, logistică, proiecte, programe. Aceștia au avut misiunea de a prezenta principalele rezultate ale proiectului și de a le transmite mai departe comunității pentru a asigura o mai largă accesibilitate și valorificare a cunoștințelor dezvoltate în cadrul proiectului.

Un moment important al evenimentului a fost lansarea cărții intitulate „iNTANGIBLE: Digitizarea patrimoniului cultural imaterial în contextul tranziției digitale. Manual pentru specialiști”. Această carte semnată de Ioana Baskerville și Adina Hulubaș, cercetători ai Academiei Române – Filiala Iași, reprezintă o sursă inestimabilă de informații și ghiduri practice pentru cei interesați de digitalizarea și conservarea patrimoniului cultural imaterial. Manualul include contribuții de la întreaga echipă de proiect și a fost publicat cu sprijinul Editurii Palatul Culturii, sub coordonarea liderului de proiect.

Pentru a înțelege mai bine impactul și relevanța proiectului „iNTANGIBLE”, este important să ne concentrăm asupra contextului actual al digitalizării și al conservării patrimoniului cultural imaterial. În epoca noastră, tehnologia a devenit parte integrantă a vieții noastre cotidiene, influențând modul în care comunicăm, învățăm și păstrăm tradițiile culturale. Cu toate acestea, patrimoniul cultural imaterial a rămas în multe cazuri neexplorat și subestimat în contextul digitalizării accelerate.

Cultura imaterială reprezintă o parte importantă a identității noastre și a moștenirii noastre culturale. Ea include obiceiuri, tradiții, practici, povești, cântece și dansuri care au fost transmise de-a lungul generațiilor. Aceste elemente nu sunt întotdeauna tangibile sau vizibile, dar ele definesc în mod fundamental cine suntem și de unde venim. Prin urmare, conservarea acestui patrimoniu este esențială pentru a ne conecta cu rădăcinile noastre culturale și pentru a transmite această bogăție culturală viitoarelor generații.

Digitalizarea reprezintă o oportunitate semnificativă pentru conservarea și promovarea patrimoniului cultural imaterial. Cu ajutorul tehnologiei, aceste elemente culturale pot fi înregistrate, stocate și accesibile în mod digital, ceea ce le face disponibile unui public mai larg. Cu toate acestea, acest proces nu este întotdeauna simplu și necesită abordări specializate pentru a asigura că patrimoniul este păstrat în mod autentic și că este prezentat într-un mod relevant și interesant.

Proiectul „iNTANGIBLE: digitizing intangible cultural heritage amidst the digital shift” a abordat această provocare prin crearea unui cadru inovator pentru digitizarea patrimoniului cultural imaterial. Echipa de proiect a dezvoltat tehnici și instrumente specifice pentru înregistrarea și conservarea acestui tip de patrimoniu, luând în considerare particularitățile sale unice. Mai mult, proiectul a oferit resurse de formare și ghiduri practice pentru specialiștii din domeniul patrimoniului cultural, ajutându-i să utilizeze tehnologiile digitale pentru a-și îmbogăți munca și pentru a face aceste resurse culturale accesibile unei audiențe mai largi.

O parte esențială a proiectului a fost colaborarea internațională. Prin implicarea partenerilor din Grecia, Croația și Cipru, proiectul a beneficiat de o perspectivă diversificată și de o expertiză variată în ceea ce privește patrimoniul cultural imaterial. Această colaborare a permis echipei să învețe și să împărtășească experiențe și bune practici din diferite țări, consolidând astfel proiectul și contribuind la dezvoltarea unei abordări mai cuprinzătoare în domeniul digitalizării patrimoniului cultural.

Un alt aspect remarcabil al proiectului a fost implicarea comunității locale din Iași. Muzeul Etnografic al Moldovei și Complexul Muzeal Național „Moldova” au fost parteneri activi în proiect, contribuind la colectarea și digitizarea patrimoniului cultural imaterial din regiune. Aceasta a implicat înregistrarea poveștilor și obiceiurilor transmise de la bătrâni, înregistrări audio și video ale tradițiilor și prezentări interactive ale acestora. Acest efort a adus comunitatea locală mai aproape de valorizarea și conservarea propriei sale culturi.

În cadrul evenimentului de diseminare, reprezentanții Muzeului Etnografic al Moldovei au avut ocazia să împărtășească aceste experiențe cu publicul larg și să arate rezultatele impresionante ale muncii lor. Prin intermediul tehnologiei, au putut prezenta poveștile și tradițiile locale într-un mod interactiv și atrăgător pentru toți participanții.

De asemenea, evenimentul a fost un moment de reflectare asupra importanței conservării patrimoniului cultural imaterial în contextul tranziției digitale. Specialiștii din domeniul patrimoniului cultural au avut ocazia să discute despre provocările și oportunitățile pe care le aduce digitalizarea în munca lor. Ei au subliniat importanța păstrării autenticității și a resurselor culturale imateriale, precum și rolul vital pe care îl joacă tehnologia în această misiune.

În ceea ce privește manualul „iNTANGIBLE: Digitizarea patrimoniului cultural imaterial în contextul tranziției digitale. Manual pentru specialiști”, acesta reprezintă un instrument valoros pentru toți cei interesați de acest domeniu. Manualul oferă informații detaliate despre tehnici de digitalizare, conservare și promovare a patrimoniului cultural imaterial. Este structurat într-un mod accesibil și include studii de caz, exemple practice și sfaturi practice pentru specialiștii din domeniul patrimoniului cultural.

Autorii manualului, Ioana Baskerville și Adina Hulubaș, sunt cercetători cu experiență în domeniul etnologiei și al conservării patrimoniului cultural. Ei au adus contribuții semnificative la dezvoltarea proiectului și la elaborarea acestui ghid util. Manualul a fost realizat cu sprijinul Editurii Palatul Culturii din Iași, care a recunoscut importanța acestui proiect și a contribuit la diseminarea cunoștințelor în domeniul patrimoniului cultural imaterial.

În concluzie, evenimentul de diseminare organizat de Complexul Muzeal Național „Moldova” pentru proiectul „iNTANGIBLE: digitizing intangible cultural heritage amidst the digital shift” reprezintă un moment de triumf pentru conservarea și promovarea patrimoniului cultural imaterial. Acest proiect a adus împreună experți și pasionați din diferite țări europene, a oferit instrumente și resurse valoroase pentru specialiști din domeniul patrimoniului cultural și a pus în lumină importanța digitalizării în conservarea moștenirii noastre culturale.

Manualul „iNTANGIBLE: Digitizarea patrimoniului cultural imaterial în contextul tranziției digitale. Manual pentru specialiști” reprezintă o resursă esențială pentru cei interesați de acest subiect și va contribui la consolidarea eforturilor de conservare a patrimoniului cultural imaterial în întreaga Europă. Astfel, acest proiect reprezintă un exemplu de succes al colaborării europene în domeniul educației și conservării culturale, deschizând noi oportunități pentru promovarea și păstrarea bogăției noastre culturale pentru generațiile viitoare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *