DEFICIT RECORD ÎN BUGETUL 2023 – Guvernul încheie anul cu un deficit de 89 miliarde lei

Guvernul României a încheiat anul 2023 cu o situație bugetară dificilă, raportând un deficit de 5,68% din Produsul Intern Brut (PIB), totalizând 89,90 miliarde lei. Această cifră depășește deficitul de 80,77 miliarde lei, înregistrat în 2022, reprezentând 5,76% din PIB. Veniturile totale pentru anul trecut au atins 521,45 miliarde lei, în creștere cu 13,3% față de anul precedent. Analizând îndeaproape execuția bugetului general consolidat, observăm că evoluția încasărilor din fonduri europene, impozitul pe salarii și venit, precum și contribuțiile de asigurări au avut un impact semnificativ asupra situației financiare a țării.

Creșterea notabilă a veniturilor și compoziția acestora

Ministerul Finanțelor raportează că veniturile totale din 2023 au însumat 521,45 miliarde lei, marcând o creștere semnificativă de 13,3% față de anul precedent. Această evoluție favorabilă s-a datorat în principal încasărilor din fonduri europene, impozitul pe salarii și venit și contribuțiile de asigurări. De asemenea, au fost înregistrate creșteri în cazul veniturilor din TVA, impozitul pe profit și venituri nefiscale.

Performanțe remarcabile ale impozitului pe salarii și venit

Încasările din impozitul pe salarii și venit au atins un nivel de 40,41 miliarde lei, înregistrând o creștere notabilă de 19,9% față de anul anterior. Această creștere a fost susținută de sporul încasărilor din impozitul pe veniturile din pensii (41,8%) și impozitul pe dividende (32,3%). De asemenea, încasările aferente declarației unice au consemnat o dinamică pozitivă de 11,8%. Totuși, veniturile din impozitul pe salarii au avansat cu 11,2%, sub evoluția fondului de salarii din economie (15,6%). Acest fapt a fost influențat de mai multe elemente, printre care extinderea facilității în sectorul agricol și industria alimentară, noile măsuri fiscale privind deducerile personale și majorarea salariului minim brut pe țară.

Contribuțiile de asigurări în creștere, dar sub evoluția fondului de salarii

Contribuțiile de asigurări au înregistrat un total de 158,66 miliarde lei, marcând o creștere de 13,4% față de anul anterior. Similar impozitului pe salarii, dinamica acestora a fost sub evoluția fondului de salarii din economie. Extinderea facilității în sectorul agricol și industria alimentară, împreună cu măsuri precum încetarea plății CASS pentru veniturile din pensii mai mari de 4.000 lei și restituirea sumei reținute cu titlul de CASS din veniturile din pensii, au avut un impact semnificativ. De asemenea, modificările privind facilitățile fiscale acordate în sectorul construcțiilor, agriculturii și industriei alimentare au contribuit la această dinamică.

Concluzii și perspective

Încheierea anului 2023 cu un deficit de 89,90 miliarde lei reprezintă o provocare semnificativă pentru Guvernul României. Creșterea veniturilor din diverse surse este îmbucurătoare, dar necesită o gestionare prudentă pentru a asigura echilibrul bugetar. Implementarea măsurilor fiscale și ajustarea strategiilor în funcție de evoluția economiei vor juca un rol esențial în gestionarea situației financiare dificile. Este imperativ să se monitorizeze îndeaproape cheltuielile și să se identifice noi surse de venit pentru a asigura o dezvoltare economică durabilă și echilibrul bugetar în viitor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *